onsdag 18 april 2012

The Austrian Tigers

Då har man vart tillbaka i Österreich i en vecka sen påsken och Norge. Uppsatsen börjar ta form på riktigt och man börjar känna av uppsatshetsen hemma i Sverige även här. 

Som jag tidigare nämnt handlar ämnet kort om utbytesmöjligheter för kadetter från Sverige och Österrike emellan, med fokus på ett svenskt perspektiv. Båda det grundläggande officersprogrammet i Sverige och i Österrike är akademiserade enligt Bologna Processen och innehåller 180 ECTS poäng. Slutmålet för programmen, att bli officer i respektive försvarsmakt, är i stort det samma. Det intressanta här är hur mycket det skiljer sig mellan programmen och vidare då kanske varför de skiljer sig åt... 

I Österrike är det i princip den österrikiska försvarsmakten som äger officersutbildningen fullt ut medan det i Sverige i princip är Försvarshögskolan som äger de 180 ECTS poängen och all tid därutöver äger den svenska försvarsmakten. Detta i sig behöver självklart inte innebära några stora skillnader men det får konsekvenser som kan leda till stora skillnader.     

Tiden på slottet står ofta stilla och ibland känns det som om man bara sitter och stirrar på markören på dataskärmen...
(Man blev inte mer "clever" av energi drinken ska tilläggas)


Igår var jag på besök hos "the Austrian Tigers" i Hörsching, utanför Linz. Det märktes tydligt att Sverige spelat en stor roll för det österrikiska flygvapnet. Många av de äldre piloterna har vart i Sverige många gånger för övning och utbildning på de svenska flygplanen. Jag besökte även C 130 Hercules divisionen, på samma plats, där jag träffade en man som bjöd på många roliga flygarhistorier om det glada 80-talet och det visade sig att han kände ett flertal av mina instruktörer från FlygS m.m. 

Han sa att det var synd att det blev som det blev vad gäller icke-köpet av JAS 39 Gripen och de konsekvenser som det medförde. Det österrikiska flygvapnet var nöjda med det stöd de fick från det svenska!  

J 29 Tunnan

SAAB J 105 OE
(En av sido-uppgifterna som divisionen har är att med ett flygplan kunna genomföra demonstration och uppvisning. Det flygplanet har dom ofta haft i  en lack av lite mer karaktär. Just den här individen är den av det senaste utförandet)  


 J 35 Draken


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar