tisdag 20 mars 2012

Delta Company

"En svensk tiger" var symbolen för Vaksamhetskampanjen, som initierades under andra världskriget, med syfte att mana det svenska folket till tystnad om allt som kunde skada det neutrala Sverige. 


 Symbolen


Anledningen till att jag använde det i titeln är av mångfacetterad karaktär. Dels tycker jag den väcker många funderingar, med tanke på allt som händer runt om i världen vad gäller konflikter m.m., angående var vi står kontra var vi vill stå i Sverige som är värda att fundera över.  

En annan koppling är mot Tiger Staffel, en stridsflygdivision här i Österrikes Linz, som jag hoppas på att få besöka inom närtid då de flyger SAAB J 105 OE, en Österrikisk version av SK60. Anledningen till intresset är att jag under förra året genomförde flygutbildning vid FlygS i Linköping med SK60 som plattform.


 TigerStaffels logga                                 SAAB J 105 OE SK60


Tanken för mig är främst att skriva mitt självständiga arbete här i Österrike men när det finns möjlighet och det passar för ändamålet kommer jag att haka på aktuell verksamhet här på skolan. 

Jag kom precis från en föreläsning om förhandling på motvsarande plutonsnivå i missionsliknande förhållanden. Den började med en rent teoretisk del där samtliga kadetter ur Delta Company, som jag går bredvid, deltog (ca 60 st) och avslutades med en timmes praktik där vi i grupper/förhandlingsteam sattes i förhandlingssituationer med en instruktör som agerade motpart. 

Verksamheten avslutades med feed-back och generella reflektioner som slutade i en diskussion rörande kulturella skillnader samt vilka friktioner de kan skapa för den "ovana förhandlaren". 

Även om föreläsning m.m. var mycket lärorikt var ämnet i sig något utanför ramen för mitt uppsatsämne som nu börjar ta form. 
Förra året skrevs en motsvarande master-uppsats av en österrikisk officer om utbytesmöjligheter Sverige och Österrike emellan vad gäller respektive försvarsmakt. Den skrevs från ett österrikiskt perspektiv och har därför en del begränsningar i slutsatserna. Min handledare, som var handledare även för den österrikiska studenten, är väl insatt i ämnet och ansåg att det fanns ett behov av den kunskapen och tyckte därför det var ett lämpligt ämne att skriva om. Jag tyckte det lät som en bra idé har och därför börjat sätta mig in i ämnet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar